ReadyPlanet.com
dot dot
Tau Rak Day Camp (ตุลาคม 2557) article

Tau Rak Day Camp (ภาคอนุบาล)
ตอน “สนุกกับวิทยาศาสตร์ ฉลาดเล่นกับผลไม้  (29 ก.ย. – 10 ต.ค. 57)

พบกับกิจกรรมการทดลองแสนสนุกที่จะทำให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5  การวัด การจัดจำแนกแยกประเภท  การคำนวณ การจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านเรื่องราวของผลไม้ 

• ชื่อ(ผลไม้)ของฉันอ่าน / เขียนอย่างไร จับคู่ให้ถูกกับเอกลักษณ์ของฉันด้วย

• ฉันคือผลไม้อะไรเอ่ย ลองสำรวจด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5  แล้วช่วยบอกที

• สังเกตให้ดีๆที่สีของฉันสามารถบอกได้ว่าหม่ำได้หรือยัง

• ประโยชน์ของฉันป้องกันโรคอะไรชิมแล้วบอกหน่อย

• ฤดูกาลของไทย เกี่ยวข้องอย่างไรกับผลไม้สืบค้นได้จากกิจกรรมตามหาผลไม้แห่งฤดูกาล

• ขยับแขนขยับขากับกีฬา วิ่งเปี้ยวจำแนกผลไม้

• ลองสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงดูซิ ในการทดลอง น้ำผลไม้ปั่นสูตรฉันทำเอง

• บอกฉันทีผลไม้อย่างฉันเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการทดลองถนอมอาหาร

• ทดสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ และการกะประมาณกับ เกมทายซิผลไหน...กว่ากัน

• สนุกกับการปรุงเมนูสุขภาพที่ได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมชวนผลไม้เข้าครัว

• ถ้าไปสวนบ้านคุณลุงสุรชัย สังกตจากตรงไหนว่าฉันคือผลไม้อะไร ช่วยบอกที

• ตื่นเต้นผจญภัยไปกับภารกิจพิชิตด่าน สนุกกับวิทยาศาสตร์ ฉลาดเล่นกับผลไม้ 


ระดับประถม - Tau Rak Day Camp  ตอน “สนุกคิดวิทยาศาสตร์  ฉลาดเล่นกับโลหะชวนสนุก ” (29 กันยายน –10 ตุลาคม 2557) 

จะเป็นอย่างไรถ้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต การวัด การจำแนกประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา การคำนวณ การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์) ผสานเข้ากับทักษะกระบวนการคิดทั้ง 12 แบบ ( คิดวิเคราะห์  คิดเปรียบเทียบ  คิดสังเคราะห์  คิดวิพากษ์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดประยุกต์  คิดแก้ปัญหา  คิดเชิงมโนทัศน์  คิดเชิงกลยุทธ์ คิดบูรณาการ  คิดสร้างสรรค์  คิดอนาคต ) ออกมาเป็นรูปแบบของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านเรื่องราวของ เด็กหญิงเมทเทิลและเด็กชายคอปเปอร์ ที่เกิดความสงสัยถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ชื่อว่า "โลหะ"  เด็กๆจะได้เรียนรู้ ทดลอง และฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดและวิทยาศาสตร์ ผ่านการดำเนินเรื่องในรูปแบบของ Story Line Method   ที่เด็กๆจะต้องมาเป็นเด็กหญิงเมทเทิลและเด็กชายคอปเปอร์ เข้าไปสู่โลกของโลหะ กับกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

• เรียนรู้ประวัติศาสตร์การใช้โลหะผ่านบทบาทสมมติ

• สนุกกับการสังเกต ทดลองและจัดจำแนกเพื่อหาว่าอะไรบ้างที่เป็นโลหะ

• มารู้จักสมบัติของโลหะกับการทดลอง การนำความร้อน การนำไฟฟ้า การทำให้โลหะแข็งและอ่อน

• ทัศนศึกษา มหาลัยเหมืองแร่ ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี สืบค้นที่มาของโลหะ

• ทดลองการแยกชนิดของโลหะโดยการดูดติดด้วยแม่เหล็กกับเกมประลองความนิ่งและเกมแม่เหล็กเดินทาง

• การทดลองการหาสนิมเหล็ก

• การทดลองหาธาตุเหล็กในอาหารเช้า

• เรียนรู้ประโยชน์และโทษของโลหะกับจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

• บูรณาการด้วยการออกแบบและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากโลหะ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ใหญ่ใจดี article
ทอรัก Day Camp ตอน บ.ใบไม้ ป.ปลา และอาหาร
Tau Rak Day Camp ตอน "ล. ลม น่าลองเล่น" และ "เปิดประตูสู่โลก ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"
Tau Rak Day Camp ตอน "พิพิธภัณฑ์", "แมลง", "ขนมไทย"
Tau Rak Day Camp ตอน "สมุทรปราการ บ้านเรา" และ "Unseen สมุทรปราการ"
Tau Rak Day Camp ตอน “ข ไข่ ข ข้าว" และ "Play=Learn"
Tau Rak Day Camp ตอน “สนุกวิทย์ ฉลาดคิด กับ เรื่องกล้วยกล้วย ที่ไม่กล้วย (ง่าย) เลย” article
ทอรัก Day Camp ตอน "ตามรอยพระอัจฉริยภาพ 84 พรรษา แห่งกษัตริย์นักพัฒนา"
กิจกรรมครอบครัวสร้างสรรค์ article
ทอรัก Day Camp ตอน "7 Habits"
รอบรั้วทอรัก ปีการศึกษา 2553-2554 article
TR Day Camp ตอน นักประดิษฐ์ คิดสนุก article
กิจกรรมปฏิบัติธรรม article
Tau Rak Day Camp ตอน "ฉลาด 6 ด้านด้วย 6 Qs (IQ, EQ, CQ, MQ, PQ, AQ)"
รอบรั้วทอรัก ปีการศึกษา 52
19 มิถุนายน 2552 คณาจารย์จาก มศว. ประสานมิตรเข้าเยี่ยมชม
งานคืนสู่เหย้า 6 เม.ย. 52
Tau Rak Day Camp ตอน “สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายอาชีพในฝัน”
Tau Rak Day Camp ตอน “บริหารสมอง ประลอง 12 การคิด” (6 – 17 ตุลาคม 2551)
นพลักษณ์ (Enneagram) : สู่สายสัมพันธ์ และความเข้าใจคนรอบข้าง
กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “เข้าใจตนเอง เข้าใจเลี้ยงลูก”
Workshop ผู้ปกครองระดับเนิร์สเซอรี่และอนุบาล
บทสัมภาษณ์นิตยสาร "ดิฉัน"
นกเงือกมาเยี่ยมเยือนทอรัก
ช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 48, 49, 50 articledot
dot
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com