ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนทอรักพิจารณาเงื่อนไขการรับนักเรียน

โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความเข้าใจของผู้ปกครองต่อระบบการศึกษาทางเลือก

วิถีการดำเนินชีวิตและแนวทางการการเลี้ยงดูบุตร

จำนวนนักเรียนในห้องเรียน

และความสามารถของโรงเรียนในการดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง

(โรงเรียนเปิดรับสมัครโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา
ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าเรียนได้ตลอดปีการศึกษา)


ขอความกรุณาผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อด้านล่าง

ติดต่อคุณครูแอ๊ดที่โทร. 02-7091200-1

เพื่อขอรับการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

หากท่านไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

***************

[ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557]

รายชื่อสมาชิกครอบครัวทอรัก ปีการศึกษา 1/2558

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

เข้าเรียนระดับชั้น

กรุณามอบตัวภายในวันที่

ด.ญ. กันย์สินี ธนศิริโสภณ

เอมม่า

อ.1

22.7.57

ด.ญ. ปิญชาน์ สารนารถ

ป๋าย

อ.1

26.7.57

ด.ญ. มาส์เจณฏา เทียนสว่าง

เทียน

อ.1

26.7.57

ด.ญ. ชนัฐปภา พรสินจุรีย์

น้ำแข็งใส

อ.1

28.7.57

ด.ญ. อภิชญา วิชกุล

ฟ้าใส

อ.1

4.8.57

ด.ญ. ณชญาภา นรนาถตระกูล

นีน่า

อ.1

16.8.57

ด.ญ. ปุณณ์นที พูลพิพัฒน์

ปุณณ์ 

อ.1 

20.8.57 

ด.ช. กัญจนเศรษฐ์ แซ่อึ้ง

กัญจน์

อ.1

29.8.57 

ด.ญ. ธัญชนก เพชรรักษ์

เบลล์

อ.1

10.9.57

ด.ญ. ดิษยา เตียวอนุทัตกุล

ทองหยก

อ.1

10.9.57

ด.ช. ต้นน้ำ ไพบูลย์เลิศ

ต้นน้ำ

อ.3

24.9.57

ด.ช. กรรณพล คงสว่าง

พรรษา

อ.1

17.10.57 

ด.ญ. วรินทร์ทิพย์ สำเภาเล็ก

ฮานะ

อ.1

31.10.57

ด.ช. วิศวดิษฐ์ ต่อเทียนชัย

จุ๊ยบัก

เตรียมอนุบาล

31.10.57

ด.ช. ธัชธรรม์ ศุทธวีร์สกุล

ธัญญ์

เตรียมอนุบาล

31.10.57

(โรงเรียนจะปิดทำการระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557)

***************

รายชื่อสมาชิกครอบครัวทอรัก ปีการศึกษา 2/2557

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

เข้าเรียนระดับชั้น

กรุณามอบตัวภายในวันที่

ด.ช. ศรัณวพงศ์ ศรีทา

พอดี

อ.1

27.8.57

 

 

 

 

 

 

***************

รายชื่อสมาชิกครอบครัวทอรัก ปีการศึกษา 1/2557

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

เข้าเรียนระดับชั้น

กรุณามอบตัวภายในวันที่

ด.ญ. ธมนต์ชิตา โฆษิตศรวณีย์

ชีต้าห์

อ.1

6.9.56

ด.ช. กันตินันท์ วงศ์อหิงสา

มิว

เตรียมอนุบาล

13.12.56

ด.ช. รัฐนันท์ ภารสาร

เพชร

อ.1

13.12.56

ด.ญ. สุภัสสรา ธีราพงษ์

แก้มหอม

อ.1

22.1.57

ด.ญ. กชามาศ สมาน

เนส

อ.3

22.1.57

ด.ช. นิธิโชติ สมาน

ปัน

อ.1

22.1.57

ด.ช. กิติพันธุ์ ประทุม

ตรัย

อ.2

29.1.57

ด.ช. สิงห์ชัย แหยมเปรมปรี

แม็ค

อ.1 

กรุณาติดต่อโรงเรียน 

ด.ช. อินทัช เวทสรณสุธี

ทักทัก 

ป.2 

29.1.57 

ด.ช. ธนัช เวทสรณสุธี แทคแทค

อ.3

29.1.57

ด.ช. ทัตเทพ อนุรักษ์ภราดร

น้ำอุ่น

เตรียมอนุบาล

30.1.57

ด.ญ. อัญญา ทิพย์ใส

อาย

เตรียมอนุบาล

31.1.57

ด.ช. ธนวรรธน์ เรืองศิริธีรกุล

วิน

อ.2

5.2.57

ด.ญ. สตรีรัตน์ งามเจริญ

ฟ้าใหม่

เตรียมอนุบาล

5.2.57

ด.ญ. สิมิลัน โกบปุเลา

นานา

อ.1

10.2.57

ด.ช. จิรัฏฐ์ ปลื้มมาลี

ป้อง

อ.1

21.2.57

ด.ช. ธรรมนิตย์ มีมาก

ปูเฬ

อ.1

21.2.57

ด.ช. ภัทรเดช พัฒนามุพงษ์

เจเต้

เตรียมอนุบาล

21.2.57

ด.ญ. วาสวัน นำประเสริฐชัย

กลมกลม

เตรียมอนุบาล

21.2.57

ด.ช. ภาสกร รัชชุศิริ

ภูมิ

อ.1

3.3.57

ด.ญ. ชมพูนุช พัวพันธุมา

พอใจ

เตรียมอนุบาล

5.3.57

ด.ญ. พัชรพิรัล ลิขิตปัญญาวัฒน์

แบมบู

เตรียมอนุบาล

5.3.57

ด.ช. ภูเบศร์ ทองภูเบศร์

ตุลย์

อ.1

12.3.57

ด.ช. ศุภกฤต สำราญศิลป์

มิคส์

เตรียมอนุบาล

12.3.57

ด.ญ. ศศิภา ทรัพย์เปี่ยมลาภ

ภา

เตรียมอนุบาล

-

ด.ญ. ณัฐณิชา อินจีน

อันดา

อ.1

-

ด.ญ. ดลฤทัย เดชครอง

 มะนาว

เตรียมอนุบาล 

25.3.57

ด.ญ. ธัญชนก คนซื่อ

น้ำขิง

อ.1

26.3.57

ด.ญ. ณิชา เจียวเลี่ยน

จ๋า

อ.1

10.5.57

รายชื่อสมาชิกครอบครัวทอรัก ปีการศึกษา 2/2556

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

เข้าเรียนระดับชั้น

กรุณามอบตัวภายในวันที่

ด.ญ. พิมพ์พรรณ สุวรรณ  

พิม 

เตรียมอนุบาล 

6.9.56 

ด.ญ. อิงค์รัก หุตะเจริญ

อิง 

 อนุบาล

27.9.56 

ด.ญ. ธริศรา พินิจลาภประเสริฐ

เบสท์

เตรียมอนุบาล

18.10.56

ด.ช. ศุภณัฐ หาญรัตนกุล

ไปป์

อนุบาล 1

18.10.56

ด.ช. ภควัฒน์ ทรัพย์เปี่ยมลาภ

ภพ

เตรียมอนุบาล

18.10.56

ด.ญ. พสุภัค เจริญผล

ฟ้า

เตรียมอนุบาล

18.10.56

***************

รายชื่อสมาชิกครอบครัวทอรัก ปีการศึกษา 1/2556

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

เข้าเรียนระดับชั้น

กรุณามอบตัวภายในวันที่

ด.ญ. ปารินทร์   วิวัฒน์เจริญพงศ์

โอชิ

อ.1

18.1.56

ด.ช. กานต์นิธิ   ยังสงเคราะห์

การ์ตูน

อ.1

18.1.56

ด.ช. นรภัทร  เรืองวิริยะ

ลัคกี้

ป.1

25.1.56

ด.ญ. ณัชชา  จำปาเทศ

ข้าวฟ่าง

อ.1

25.1.56

ด.ญ. เอกจิต  ควรผดุง

ต้นแก้ว

อ.1

1.2.56

ด.ช. ณชพล ยิ้มสุข

ภูมิ

ป.1

1.2.56

ด.ญ. ณิชาภัสสร์ ลิขิตปัญญาวัฒน์

โฟกัส

อ.2

1.2.56

ด.ช. ภูริ สินสืบผล

ปัญปัญ

อ.1

1.2.56

ด.ญ. ปรัชญา งามเลิศประเสริฐ

พอใจ

เตรียมอนุบาล

8.2.56

ด.ช. ภูวเนศวร์ ชมวิเศษสมุทร

ต้า

เตรียมอนุบาล

13.2.56

ด.ญ. ภัทรนันท์  อาษาภา

พลอย

อ.1

13.2.56

ด.ช. อภิชัย   ดอยวิไล

โอ

อ.1

13.2.56

ด.ญ. รดา   หิรัญรัตน์

เพลงเพราะ

อ.1

13.2.56

ด.ญ. ดลนภา ชลุยรัตน์

มัดใจ

เตรียมอนุบาล

13.2.56

ด.ช. เตชินท์ สุขเสวตร

อิ๊กคิว

อ.1

15.2.56

ด.ญ. แววปราชญ์ พงค์พิลาศลักษณ์

มันนี่

เตรียมอนุบาล

15.2.56

ด.ช. ศิรพัฒน์ แซ่อึ้ง

ดรีม

ป.1

27.2.56

ด.ญ. สุนัชช์สิตา สินสัจธรรม

ใบบัว

อ.1

27.2.56

ด.ช. กฤติณ โสธรรุ่งรังษี

มาวิน

เตรียมอนุบาล

15.3.56

ด.ช. อธิภัทร สุทธิกมลา

ไตตั้น

เตรียมอนุบาล

27.3.56

ด.ญ. ภัคพร ชัยมงคล

บิว

ป.3

10.4.56

ด.ช. แทนคุณ พรหมทา

แทนคุณ

เตรียมอนุบาล

10.4.56

ด.ญ. แทนขวัญ พรหมทา

แทนขวัญ

ป.1

10.4.56

ด.ญ. นงนภัส จรัญศิริไพศาล

คิตตี้

อ.3

กรุณาติดต่อโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

  dot
ข่าวสารผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletรอบรั้วทอรัก
bulletคลิกที่นี่เพื่อสมัคร (ผปค.ทอรัก)
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
dot
bulletประกาศผลการรับสมัครนักเรียนใหม่
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletครูการศึกษาพิเศษ ประเทศเยอรมันเข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletผู้เชี่ยวชาญแนววอลดอรฟเข้าเยี่ยมชม
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 02-709-1200-1, 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com