ReadyPlanet.com
dot dot
2/5/55 "ศิลปะกับเด็ก"

ที่มา:  http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9550000053701

ช้างวาดรูปเป็นงานศิลปะหรือไม่?/ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

ขอบคุณภาพจากวิชาการดอทคอม
       คงมีหลายท่านเคยไปเที่ยวชมการแสดงของช้าง และคงเคยเห็นช้างวาดรูปออกเป็นภาพดอกไม้ ต้นไม้ที่สวยงาม ท่านคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์หรือไม่? 
       
       หลายท่านบอกว่า กว่าช้างแต่ละเชือก จะวาดรูปออกมาได้ ต้องผ่านการฝึกอย่างมากมาย หากท่านสังเกตช้างตัวที่เชื่องที่ท่านเคยนั่งขี่เล่น จะมีรอยแผลเป็นของตะขอที่ใช้สำหรับการฝึก ช้างแต่ละเชือกต้องผ่านทั้งเลือดและน้ำตา ภาพที่วาดออกมาหากสังเกตดีๆ ควาญช้างจะเป็นผู้จับงวงช้างในการจับพู่กันสำหรับวาดภาพ ซึ่งภาพที่ช้างวาดออกมามักเหมือนกัน หรือคล้ายกัน และก็มีบางครั้งอาจประมูลได้ราคางามๆ อีกด้วย
       
       ท่านคิดว่า ผลงานภาพวาดจากช้างเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์หรือไม่ แล้วงานศิลปะที่สร้างสรรค์ที่แท้จริงคืออะไร
       
       หากจะให้ความหมายของศิลปะอาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก หลายท่านกล่าวว่างานศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่สะท้อนความคิด จิตใจ จิตวิญญาณของตัวเองออกมาเป็นผลงาน สำหรับเด็กแล้วงานศิลปะถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก กล่าวคือ
       
       1.ด้านร่างกาย เด็กจะมีโอกาสฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานอย่างประสานกัน ได้มีโอกาสฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ
       
       2.ด้านอารมณ์ เด็กจะเพิ่มคุณค่าในตัวเอง (Self Esteem) และความเชื่อมั่น (Confidence) ชื่นชมและยอมรับในผลงานของตัวเองและคนอื่น มีความสุข (Happiness) มีสุนทรียศาสตร์ สร้างความรัก ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ วินัย (Discipline)
       
       3.ด้านสังคม ได้ฝึกการปรับตัว การทำงานร่วมกัน ลดการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Child Center) เรียนรู้จักการแบ่งปัน (Sharing)
       
       4.ด้านสติปัญญา ได้รู้จักการแก้ปัญหา มีจินตนาการ (Imagination) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทำงานโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เป็นระบบ มีทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การคำนวณ การสื่อความหมาย ใช้ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ พัฒนาทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
       
       ประเภทของงานศิลปะจะมีหลายอย่าง เช่น ลายเส้น รูปทรง การทดลองเกี่ยวกับสี การทำภาพพิมพ์ การปั้น การตัด การพับ ฉีก ปะ การประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งงานศิลปะเหล่านี้จะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการของเด็ก ทั้งยังบอกถึงวุฒิภาวะ การสื่อสาร อารมณ์ และความเป็นคนพิเศษของเจ้าของผลงาน
       
       จากหนังสือเรื่องคุยกับลูกเรื่องงานศิลปะ ของ Schirrmacher, Robert, ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับเด็กกล่าวว่าเราอาจทำลายความคิดสร้างสรรค์จากงานศิลปะได้ดังนี้ 
       
       1.การให้เด็กทำงานศิลปะในกรอบ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรือตัดปะ เด็กไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามจินตนาการที่ตนต้องการได้ เพราะถูกกำจัดโดยขอบเขตที่วางไว้ ดังนั้น การวางรูปตามแบบฝึกหัด หรือใบงานที่แจกให้ทำตามหน่วยการสอนบางอย่างของครู จึงจำกัดความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก
       
       2.การให้รางวัล การแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ดาว หรือ สติกเกอร์ หรือการให้คะแนนถือเป็นความคาดหวังจากงานศิลปะของเด็กที่ไม่ควรทำ เพราะเด็กจะทำงานศิลปะเพื่อการได้รับรางวัล มากกว่าการสื่อสารความรู้สึกส่วนตัวออกมา เด็กจะกลัวว่าผลงานของตนจะไม่สวยงาม หรือดีพอ สำหรับครูที่ให้คะแนน ไม่กล้าแสดงความเป็นตัวตนของตนเองออกมา มีการเปรียบเทียบ แข่งขัน มีถูกมีผิด มีดาวมาก ดาวน้อย แต่แท้ที่จริงแล้วงานศิลปะของเด็กแต่ละคนมีความสวยงามและคุณค่าตามแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล
       
       3.การวางรูปให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กจะมีความรู้สึกว่าต้องทำให้เหมือนภาพที่วาด เพื่อให้เป็นที่พอใจของครู หรือ พี่เลี้ยง หรือคุณพ่อคุณแม่ เด็กไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองได้ และกลัวว่าจะทำให้คนอื่นผิดหวัง เด็กจะหมดคุณค่าในตัวเอง
       
       4.ช่วยทำให้ ช่วยแก้ปัญหาให้ เมื่อเด็กทำไม่ได้ ผู้ใหญ่จะเป็นคนตัดสินทำให้ เด็กจะขาดความอดทน ไม่รู้จักการแก้ปัญหา และรู้สึกว่าผลงานนั้นไม่ได้เป็นของตน เลิกทำง่ายๆ ในครั้งต่อไป และไม่สนุกกับงานศิลปะ
       
       5.คำนึงถึงผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ บางครั้งผู้ใหญ่ต้องการความเรียบร้อย สวยงาม ต้องการให้ผลงานศิลปะของเด็กออกมาสวยสมบูรณ์แบบ แต่หารู้ไม่ว่ากระบวนการคิดของเด็กจะถูกกำจัดออกไปอย่างน่าเสียดาย และถือว่าเป็นการไม่เคารพสิทธิของคนอื่นด้วย แม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตาม
       
       งานศิลปะเป็นงานที่บอกความเป็นตัวตนของเรา บอกถึงวัฒนธรรมความเป็นชาติ บอกถึงความคิด จิตใจ จิตวิญญาณ เมื่อถามคนไทยให้วาดรูป ไม่ว่าจะเป็นกี่ยุค กี่สมัย คนไทยส่วนใหญ่วาดเป็นภูเขาสองลูก มีพระอาทิตย์ตรงกลาง มีบ้าน ต้นมะพร้าว ปลา และบางครั้งอาจดีหน่อย คือ มีเรือใบและปลาแถมมาด้วย ทำให้คิดว่าความคิดของคนไทยมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์จริงหรือ? จะแตกต่างอะไรกับภาพวาดดอกไม้ของช้างที่มีควาญช้างจับงวงหรือไม่ ไม่ทราบผู้อ่านคิดเห็นอย่างไร สามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ
สัพเพเหระกับครูเชฐ

วิชาชีวิต article
8/2/58 "ครูแบบไหนที่เหมาะกับลูกเรา" article
20/5/57 "เกรด 4 ไม่ได้การันตี "เด็กเก่ง" ดนตรี กีฬา งานอดิเรกสำคัญ"
6/2/2557 "โทรทัศน์ ให้อะไรกับเด็ก"
16/9/56 "เมื่อลูกเป็น 'เด็กเลี้ยงแกะ' รับมืออย่างไรให้ได้ผล"
21/8/56 "จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ "เหตุไฉน...เด็กไทยไอคิวต่ำ"
12/7/56 "ลูกพูดช้า"
30/10/55 "ออกกำลังให้ชีพจรเต้นแรง ช่วยเสริมพลังสมอง"
20/4/55 "โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน"
20/4/55 "มาเรียนรู้...การใช้ชีวิตให้ช้าลง"
11/10/53 "Cone of Experience"
21/9/53 "เด็กยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งกระตุ้นสมองให้จำดีขึ้น"
14/9/53 "หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช"
11/9/53 "น้องเดียว"
25/6/53 เจาะจุดเด่น "8 แนวการศึกษาทางเลือก" ตัวช่วยเลือกร.ร.ให้ลูก
24/9/52 "รักลูก.. (ไม่)ให้ตี"
9/7/52 "ช่วยด้วย... หนูเครียด"
19/5/52 "68 สุดยอดหนังสือเด็ก"
30/4/52 "โรงเรียนทางเลือก สวรรค์ชั้นแปดของพ่อแม่"
1/2/52 "พิษภัยจากทีวี"
21/1/52 "ทำความดีบริจาคอวัยวะ สร้างกุศลยิ่งใหญ่"
3/10/51 "สารเคมีในสมอง เรื่องที่ผู้แวดล้อมเด็กควรรู้"
18/9/51 "สมศ. รอบ 2"
17/9/51 "web ดีมีประโยชน์"
27/8/51 "เลขคณิตคิดสนุก แนะพ่อแม่สอนลูกๆ จากกิจกรรมในบ้าน"
5/3/51 "Ingredients for Play"
5/2/51 "แล้วแนวไหนดีกว่า..?"
20/9/50 "ดนตรี ของเล่น ภาษาธรรมชาติ : 3 พลังเพิ่มไอคิวลูก"
31/8/50 "พหุปัญญา vs. หนูดี"
20/8/50 "เผยสูตร 'ลับ' สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ"
20/7/50 "ชวนไปเล่นเรือใบ"
28/2/50 "สมศ. กับผู้บริโภคการศึกษา" article
17/1/50 "พอเพียง" article
30/11/49 "เรียนรู้ผ่านการเล่น" article
23/11/49 "เบาสมอง (กับเด็กทอรัก)" article
22/11/49 "ลิงในห้องแคบ" article
22/11/49 "แนะนำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ" article
21/11/49 "การสอบ NT" article
20/11/49 "โรงเรียนทอรักกับสถานปฏิบัติธรรม" article
บทความเก่า - 6 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เคล็ดลับสำหรับเด็กเกลียดเลข article
บทความเก่า - การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ article
บทความเก่า - แนวคิดทฤษฎีใหม่ article
บทความเก่า - FAQs ของแนวการเรียนการสอนทอรัก articledot
dot
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com