ReadyPlanet.com
dot dot
Tau Rak Day Camp ตอน “ข ไข่ ข ข้าว" และ "Play=Learn"

ระดับอนุบาล

พบกับกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านเรื่องราวของไข่และข้าว ที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะคุณค่าทางสารอาหารที่สูง ราคาถูก หาง่ายและรับประทานได้ทุกวัน  หากไข่และข้าวนั้นยังสามารถทำให้เกิดทักษะการคิด การจัดจำแนก การแยกประเภท ทักษะการสังเกต ทักษะการคิดคำนวณได้อีกด้วย ถ้าอยากรู้ว่าทำได้จริงหรือไม่ลองมาพิสูจน์ผ่านกิจกรรมเหล่านี้กัน

Tau Rak Day Camp I ตอน “ข.ไข่ ไม่ได้อยู่ในเล้า” (26 มี.ค. -5 เม.ย. 2555, หยุดวันจักรี)


• ไข่ไก่ไข่เป็ดเคยเห็นอยู่บ่อยๆแต่ถ้าไข่อื่นๆละจะแยกออกไหมว่าเป็นไข่ของสัตว์อะไรบ้าง
• เคยรู้ไหม?ไข่ไก่ที่ได้มาเขามีวิธีเก็บรักษาให้ได้นานต้องทำอย่างไร มาเรียนรู้กันดีกว่า
  • ถ้าไข่แช่อยู่ในน้ำ จะเป็นอย่างไร... แล้วไข่อะไรจมน้ำ น้ำอะไรจมไข่  วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
  • ไข่เค็มทำง่าย...ตัวเล็กแค่นี้ทำเองก็ได้
  • ถ้าไข่ถูกความร้อนละ...จะแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างมาพิสูจน์กัน
  • ไข่ไม่ใช่แค่อาหารแต่มีวัฒนธรรมไทยผสมผสาน...มาสืบสานร่วมกันกับการทำบายศรี
  • รู้ไหมอาหารบางชนิดใช้เฉพาะไข่แดง บางชนิดใช้เฉพาะไข่ขาว ไม่ต้องฟังใครเล่ามาเข้าครัวทำกัน
  • เปลือกไข่อย่าทิ้ง ! มีมูลค่าจะพาไปทัศนศึกษาที่ร้าน ไข่วิจิตรศิลป์
  • ศิลปะจากเปลือกไข่เรื่องง่ายง่ายถ้ามีจินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์
  • มาสร้างมูลค่าให้กับราคาไข่ของเราด้วยการเป็นนักธุรกิจน้อยร้อยไอเดียไข่

Tau Rak Day Camp II  ตอน “ข.ข้าว ของเรา” (18 - 27 เม.ย. 2555)


• เคยเห็นแต่ข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวรู้หรือไม่ ยังมีข้าวไทยอีกหลายชนิด...รอให้ไปรู้จัก
        • มาสนุกกับเกมการแยกประเภทของข้าวด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 กันเถอะ
• รู้ไหมว่าอาหารที่รับประทานอยู่ทุกวันมีอะไรบ้างที่ทำมาจากข้าว
• ข้าวกับหญ้าแตกต่างกันอย่างไร และถ้าจะปลูกข้าวที่บ้านละจะทำได้ไหมต้องลองดู
• การทำข้าวสารให้เป็นข้าวสุกเหมือนกับการทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารไหมมาทดสอบกัน
• ทำไงดี! ทำเอกสารคุณแม่เปียกน้ำ...  ข้าว! จะช่วยได้ ไหมไปติดตามกัน
• แยกออกไหมใครเป็นชาวนา  มาเรียนรู้วิถีแห่งชาวนากันเถอะ
• มาช่วยแม่ประหยัดกัน...ถ้าข้าวที่เรากินไม่หมดจะทำอะไรให้เราได้อีก
• ทำไมต้องทำขวัญข้าว ทำไมต้องร้องเพลงเกี่ยวข้าว มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ที่เกี่ยวกับข้าวกันเถอะ
• ไปดูการปลูกข้าวนาอินทรีย์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเถอะ

 


ระดับประถม

“Play = Learn”   การเล่นนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเชื่อหรือไม่ว่าการเล่นยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองทั้งสองซีกอีกด้วย จากงานวิจัยหลายชิ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศพบว่าการเล่นมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง ซึ่งจะมีผลต่อความจำ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ ความคิด ประโยชน์ของการเล่นยังมีอีกมากมาย ลองมาดูสิว่านอกจากเล่นเพื่อสนุกและพัฒนาสมองแล้ว...เราเล่นเพื่ออะไร

Tau Rak Day Camp I ตอน “เล่นเพื่ออะไร  Play = Learn I” (26 มี.ค. -5 เม.ย. 2555, หยุดวันจักรี)


• หมากรุก - รู้จักวางแผน มีความคิดเป็นระเบียบ รู้คุณค่าและหน้าที่
• หมากฮอส - กระตุ้นกระบวนการคิด  การวางแผนการ คิดแบบสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ และฝึกการคิดแบบภาพรวม
• ปริศนาอักษรไขว้ - ทักษะทางด้านภาษา ความจำ ตรรกะ และการวางแผน มิติสัมพันธ์
• Juggling Ball - ฝึกการประสานงานระหว่างมือกับสมอง ฝึกสมาธิ เพิ่มปริมาตร (เนื้อ) สมอง พัฒนาสมองทั้งสองด้าน
• โยโย่ - เกิดการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง
• ขาโถกเถก - ฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย การทรงตัว 
• การกระโดดเชือก - พัฒนาทักษะในการใช้มือและเท้า ช่วยสร้างกระดูกให้แข็งแรง
• Sudoku - ช่วยฝึกสมองในหลาย ๆ ด้าน เช่น ตรรกะ และไหวพริบ ความจำ การสังเกต มีมิติสัมพันธ์
• Tangram - ฝึกและพัฒนาเชาว์ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะความสัมพันธฺ์ของมือและตา มีสมาธิ
• ลาวกระทบไม้ - ฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย การวางแผนการ การมีจังหวะและไหวพริบ

ฯลฯ

 

Tau Rak Day Camp II  ตอน “เล่นเพื่ออะไร Play = Learn II” (18 - 27 เม.ย. 2555)


• กีฬาสแต็ค - สมองจัดเรียงลำดับข้อมูลร่วมกัน เกิดกระบวนการกระตุ้นสมอง ช่วยเพิ่มรอยหยักในสมองให้มากขึ้น
• Nine Men Morris - ฝึกใช้ความคิด ใช้เหตุใช้ผล มีหลักการในการสังเกต การวางแผนและกำหนดยุทธวิธี
• ต่อจุดคณิตศาสตร์ - กระตุ้นกระบวนการคิด  การวางแผนการ มิติสัมพันธ์
• เกมเศรษฐี - ทักษะการคิดคำนวณ การวางแผน การแก้ปัญหา เรียนรู้คำศัพท์
• ลูกข่าง - ฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง ฝึกความแม่นยำ สมาธิ การคิดคำนวณ การกะประมาณ
• ยิงธนู - ฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกาย เช่น มือ ตา สมอง  กล้ามเนื้อแขน มีสมาธิ  ฝึกการควบคุมอารมณ์
• หมากล้อม(โกะ) - พัฒนาความคิด มีทัศนะคติความคิดที่ดีต่อปัญหา ฝึกการวางแผนกลยุทธ์ ควบคุมอารมณ์ ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
• จับผิดภาพ - พัฒนาสมองซีกขวา ฝึกทักษะการสังเกต มีไหวพริบ
• จักรยานล้อเดียว - พัฒนาสมองทั้งสองซีก  ฝึกทักษะทางด้านร่างกาย  ฝึกสมาธิและสติ
• พญาลืมงาย, พญาลืมแลง - กระตุ้นกระบวนการคิด   ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ฝึกสมาธและความอดทน มีไหวพริบ

ฯลฯ


เวลาเรียน 09.00 – 14.30 น.
  บริการรถรับ – ส่ง (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-7091200-1
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ใหญ่ใจดี article
ทอรัก Day Camp ตอน บ.ใบไม้ ป.ปลา และอาหาร
Tau Rak Day Camp (ตุลาคม 2557) article
Tau Rak Day Camp ตอน "ล. ลม น่าลองเล่น" และ "เปิดประตูสู่โลก ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"
Tau Rak Day Camp ตอน "พิพิธภัณฑ์", "แมลง", "ขนมไทย"
Tau Rak Day Camp ตอน "สมุทรปราการ บ้านเรา" และ "Unseen สมุทรปราการ"
Tau Rak Day Camp ตอน “สนุกวิทย์ ฉลาดคิด กับ เรื่องกล้วยกล้วย ที่ไม่กล้วย (ง่าย) เลย” article
ทอรัก Day Camp ตอน "ตามรอยพระอัจฉริยภาพ 84 พรรษา แห่งกษัตริย์นักพัฒนา"
กิจกรรมครอบครัวสร้างสรรค์ article
ทอรัก Day Camp ตอน "7 Habits"
รอบรั้วทอรัก ปีการศึกษา 2553-2554 article
TR Day Camp ตอน นักประดิษฐ์ คิดสนุก article
กิจกรรมปฏิบัติธรรม article
Tau Rak Day Camp ตอน "ฉลาด 6 ด้านด้วย 6 Qs (IQ, EQ, CQ, MQ, PQ, AQ)"
รอบรั้วทอรัก ปีการศึกษา 52
19 มิถุนายน 2552 คณาจารย์จาก มศว. ประสานมิตรเข้าเยี่ยมชม
งานคืนสู่เหย้า 6 เม.ย. 52
Tau Rak Day Camp ตอน “สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายอาชีพในฝัน”
Tau Rak Day Camp ตอน “บริหารสมอง ประลอง 12 การคิด” (6 – 17 ตุลาคม 2551)
นพลักษณ์ (Enneagram) : สู่สายสัมพันธ์ และความเข้าใจคนรอบข้าง
กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “เข้าใจตนเอง เข้าใจเลี้ยงลูก”
Workshop ผู้ปกครองระดับเนิร์สเซอรี่และอนุบาล
บทสัมภาษณ์นิตยสาร "ดิฉัน"
นกเงือกมาเยี่ยมเยือนทอรัก
ช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 48, 49, 50 articledot
dot
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com