dot dot
ผู้ปกครองระดับประถม-เข้าค่ายลูกเสือและการหยุดเรียน

ที่  ทร.83 /2552

1   ธันวาคม   2552

 

เรื่อง   การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

         การจัดกิจกรรม Day Camp ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

 

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.รายละเอียดการจัดกิจกรรม

 

เนื่องด้วยโรงเรียนทอรักได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาลูกเสือ–เนตรนารีขึ้น โดยกำหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่กำหนดไว้  จึงได้กำหนดให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม Day Camp ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.30 . และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมในวันศุกร์ที่  18 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 07.00 . ถึงวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  2552 เวลา 07.30 . ทางโรงเรียนจึงใคร่ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียนในการจัดกิจกรรม ทางโรงเรียนจึงใคร่ขออนุญาตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในวันเวลาดังกล่าว

 

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม ทางโรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองที่ใช้บริการรถโรงเรียนนำส่งบุตรหลานด้วยตัวเองที่จุดนัดพบบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนทอรักในเวลา 07.00 น. เนื่องจากรถโรงเรียนไม่สามารถไปส่งนักเรียนตามเวลาดังกล่าวได้  ส่วนช่วงเย็น รถโรงเรียนบริการส่งรอบเย็นตามปกติ

 

อนึ่งทางโรงเรียนขอแจ้งวันปิดภาคเรียนกลางภาคในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2552– 1 มกราคม 2553 โดยจะเปิดภาคเรียนตามปกติอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2553

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

นายพิเชฐ   โพธิ์ศรีประเสริฐ

ผู้รับใบอนุญาต


กำหนดการจัดกิจกรรม Day Camp และการเข้าค่ายพักแรม

ระหว่างวันที่  18-19 ธันวาคม  2552

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

18 ธันวาคม 2552

07.00-07.30 น.

07.30-10.00 น.

10.00-10.30 น.

10.30-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น

13.00-14.30 น.

14.30-15.00 น.

15.00-15.30 น.

15.30-18.00 น.

18.00-20.00 น.

ลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรองรายงานตัวบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนทอรัก

กิจกรรมเดินทางไกล

ลูกเสือรายงานตัวเข้าตามหมู่ที่ฐานโรงเรียน

รับประทานอาหารว่าง/เปลี่ยนชุดลำลอง

เตรียมอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน/พักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมผจญภัย

เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ปิดกองลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสำรองเดินทางกลับตามปกติ

เตรียมที่พัก/เตรียมอาหารเย็น/รับประทานอาหารเย็น/อาบน้ำ

กิจกรรมรอบกองไฟ/เข้านอน

19  ธันวาคม  2552

05.30-06.00 น.

06.00-06.30 น.

06.30-07.00 น.

07.00-07.30 น.

ตื่นนอน/กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า

รับประทานอาหารเช้า

เตรียมเก็บสัมภาระ

ปิดกองลูกเสือสามัญ/ผู้ปกครองรับลูกเสือกลับบ้าน

 

 

สิ่งของที่ต้องเตรียม

        ลูกเสือสามัญ                                             ลูกเสือสำรอง

1.    กระเป๋าเป้สำหรับใส่สัมภาระต่างๆ                                        1. กระเป๋าเป้สำหรับใส่สัมภาระต่างๆ

2.    ชุดลำลอง  2 ชุด (เสื้อยืด-กางเกงขายาว)                             2. ชุดลำลอง 1 ชุด(เสื้อยืด กางเกงขายาว)

3.    กระติกน้ำที่พกพาสะดวก                                                3. กระติกน้ำที่พกพาสะดวก

4.    ชุดนอน  1  ชุด                                                        4. จาน   1  ใบ ช้อน  1  คัน

5.    รองเท้าแตะ  1  คู่                                                      5. รายการอาหารสดและอุปกรณ์ต่างๆ  (แจ้งผ่านสมุดบันทึกงาน)

6.    ผ้าห่ม  1  ผืน                                                               

7.    ของใช้ส่วนตัว (ผ้าขนหนู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม)        

8.    ยาที่ต้องรับประทานพร้อมระบุขนาดและเวลารับประทานที่ชัดเจน (ถ้ามี)

9.    รายการอาหารสดและอุปกรณ์ต่างๆ (แจ้งผ่านสมุดบันทึกงาน)

10.           อาหารว่างสำหรับทานรองท้องก่อนนอน (งดขนมกรุบกรอบและอาหารที่ไม่มีประโยชน์)

 dot
ข่าวสารผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletรอบรั้วทอรัก
bulletคลิกที่นี่เพื่อสมัคร (ผปค.ทอรัก)
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
dot
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 02-709-1200-1, 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com