ReadyPlanet.com
dot dot
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัคร

โรงเรียนทอรักเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา  โดยการรับนักเรียนจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความเข้าใจของผู้ปกครองต่อระบบการศึกษาทางเลือก

วิถีการดำเนินชีวิตและแนวทางการการเลี้ยงดูบุตร

จำนวนนักเรียนในห้องเรียน

และความสามารถของโรงเรียนในการดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. เข้าเยี่ยมชม รับฟังข้อมูลของโรงเรียน และกรอกแบบสอบถามเบื้องต้น

  2. ผู้ปกครองติดต่อขอรับการสอบสัมภาษณ์ โดยนำนักเรียนมาด้วย (โรงเรียนสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ปกครอง)

    โรงเรียนเปิดรับสมัครโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา  ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าเรียนได้ตลอดปีการศึกษา

  3. โรงเรียนจะประกาศผลการรับสมัครผ่านทางอีเมล์เท่านั้น และผลการพิจารณาของทางโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด

  4. ทำการมอบตัวนักเรียน พร้อมชำระค่าใช้จ่าย  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  หากท่านไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

  5. กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-709-1200-1

 

 dot
dot
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com