ReadyPlanet.com
dot dot
17/9/51 "web ดีมีประโยชน์"

  Sponsored Links


 

อ่านเจอในเวปบอร์ดรักลูกครับ

http://www.5qkids.blogspot.com/


 

ปั้นลูกแกร่ง แพ้ให้เป็น

ปัจจุบันปัญหาการฆ่าตัว ตายกลายเป็นทางออกสุดท้ายที่คนในสังคมเลือกใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพียงเพราะผิดหวังจากเรื่องเล็กน้อย เพราะสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมของการแข่งขัน ผู้คนในสังคมต่างคนต่างอยู่ ขาดความเอื้อเฟื้อต่อกัน และต้องเจอกับภาวะกดดันต่างๆ มากมาย

จากสถิติของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1. อุบัติเหตุเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 40-50 ทำให้มีเด็กเสียชีวิต 16 รายต่อวัน


2. ติดเชื้อเอชไอวี โดยเด็กผู้ชายมีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มีเซ็กซ์ที่ไม่ปลอดภัย ส่วนเด็กผู้หญิงเกิดจากการมีเซ็กซ์ที่ไม่ปลอดภัย และโรคเสพติด เช่น ติดเกม และการบริโภคนิยม


3. ภาวะความเครียดจากหลายสาเหตุจนนำมาสู่การฆ่าตัวตาย พบว่า ทั่วประเทศมีเด็กฆ่าตัวตาย ประมาณปีละ 600 ราย เฉลี่ยวันละ 2 คน

การ เลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความคิดของลูก เพื่อให้ลูกปรับตัวเข้ากับสังคมให้ได้ พร้อมรับสภาพความกดดัน ผิดหวัง เสียใจต่างๆ ไดั เพราะตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ปัจจุบันการฆ่าตัวตายของเด็กเยาวชนหรือแม้แต่ ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ ส่วนใหญ่สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจ คือ ความผิดหวัง เช่น ผิดหวังจากคนรัก ผิดหวังที่สอบไม่ได้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนช่วยลูกได้ ไม่เพียงแค่ให้ความรักแก่ลูกเพียงอย่างเดียว

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก แสดงความคิดเห็นและแนะนำการเลี้ยงดูลูกให้รู้จักทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม ที่ต้องเจอกับสภาวะกดดันรอบด้านไว้อย่างน่าสนใจ คือพ่อแม่ผู้ปกครองควรเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และต้องสนับสนุนช่วยเหลือ สอนเด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกกำลังเป็นวัยรุ่นมักจะผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง คือ มักจะนำวิธีการปฏิบัติต่อเด็กเล็กๆ ไปใช้กับเด็กวัยรุ่น เช่น ไปบอกเด็กว่าผมยาวมากไปแล้วนะ แต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ การสอนแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมกับเด็กวัยรุ่น ควรพูดชักจูงใจมากกว่า เช่น การที่ลูกใส่เสื้อสายเดี่ยว ไม่ควรไปบอกว่าสวมไม่ได้ แต่อาจจะต้องคุยว่าการนุ่งสายเดี่ยวเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพราะรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่า

ถ้า เป็นความต้องการสร้างการยอมรับ ก็มีวิธีอื่นที่ทำให้คนยกย่องให้ความนับถือและให้ความสำคัญกับเราได้ โดยที่ไม่ดูที่เสื้อผ้าก็ได้ แนะให้ลูกเลือกทางอื่น เช่น ความฉลาด เรียนเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น อาจจะได้รับการยอมรับมากกว่าการใส่สายเดี่ยว คนที่นิยมแฟชั่นบางคนอาจยอมรับในตัวเรา แต่คนที่ไม่นิยมเขาก็จะเฉยๆ แต่ถ้าลูกไปสอบได้เหรียญทองโอลิมปิก คนส่วนใหญ่จะยกย่องนับถือ ลักษณะที่คุยกับลูกวัยรุ่นต้องคุยด้วยเหตุผล เพราะเขาต้องการการโต้แย้งด้วยเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อสรุป เขาจะไม่รับฟังเหตุผลธรรมดา ต้องโต้แย้งให้ถึงแก่นแท้ของเรื่องที่พ่อแม่จะสอนลูกจริงๆ แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักคุยกับลูกไม่เป็น ทำให้เด็กปฏิเสธพ่อแม่และจะไปหาแนวทางของเขาเอง

พ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่ง คือ คิดว่าลูกตัวเองเก่ง ฉลาด คิดเองได้หมด เพราะฉะนั้นอะไรที่ลูกทำได้กลายเป็นดีเลิศหมดทุกอย่าง ถือว่าเป็นการทำลายลูกเพราะตามข้อเท็จจริงไม่มีใครทำได้อย่างนั้น ไม่มีใครสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง ต้องเรียนรู้จากคนอื่น เป็นลักษณะเฉพาะของสังคมมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์จะพัฒนาตัวเองได้ต้องพัฒนาตัวเองด้วยการติดต่อสื่อสารกับสังคม ไม่มีใครจะศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ จำเป็นต้องเรียนรู้จากสังคมแวดล้อม อย่างที่เด็กจำนวนมากฆ่าตัวตายเพราะเพียงพ่ายแพ้ครั้งเดียวพ่อแม่ต้องปล่อยให้ลูกหกล้มและลุกขึ้นมาเองบ้าง เพราะบางเรื่องลูกต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง พ่อแม่เป็นเพียงแค่คนชี้แนะ สั่งสอน แต่ไม่ใช่ไปทำให้ลูก พ่อแม่บางคนลูกอายุ 20 กว่า ยังไปรับไปส่งลูกเหมือนกับลูกยังเป็นเด็กเล็กๆ ถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะดูแลตัวเองไม่ได้เลย หากกลัวคนอื่นจะมาคุกคามสวัสดิภาพก็ต้องฝึกให้เขามีทักษะรับมือกับปัญหาเอง เพราะหากวันใดไม่มีพ่อแม่แล้วเขาจะอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างไร ควรฝึกให้ลูกเห็นว่าการแพ้เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป แต่การชนะเสียอีกเป็นเรื่องยกเว้น เป็นลักษณะเฉพาะ แต่คนแพ้มีมากมาย คนซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่ 1 เป็นลักษณะเฉพาะ เพราะเป็นคนจำนวนน้อยมาก เด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการพ่ายแพ้ ผิดหวังพ่อ แม่ต้องชักจูงให้เด็กไปทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง เช่น งานบ้าน ชวนเขาทำงานบ้าน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ พ่อแม่ไม่ควรทำให้ พ่อแม่บางคนลูกไม่ต้องทำอะไรเลย พ่อแม่ทำให้หมด เมื่อเด็กโตขึ้นจะเป็นคนหมกมุ่นกับตัวเอง มองอะไรเข้าหาตัวเองทุกอย่าง รู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางคนอื่น จึงควรแนะนำให้ ลูกไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ หรือไปเป็นอาสาสมัคร จะทำให้เขาคิดเกี่ยวกับตัวเองน้อยลง และคิดเกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับสังคมภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะที่สำคัญคือ เขาจะนึกถึงจิตใจคนอื่นมากเป็นพิเศษหากเขาผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพราะการไปทำกิจกรรมเหล่านี้คือการคิดเพื่อผู้อื่น ไม่ได้คิดเกี่ยวกับตัวเอง ไม่เหมือนกิจกรรมพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการฝึกฝนดนตรีทำงานศิลปะ แม้จะเป็นการพัฒนาเหมือนกัน แต่เป็นการพัฒนาที่อยู่กับตัวเอง แต่กิจกรรมอาสาสมัครเป็นกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเชื่อมกับสังคมภายนอก

การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้เป็นคนเก่งคนดีของสังคม ยืนหยัดต่อสู้ชีวิตด้วยตนเองได้ พึ่งพาตนเองและให้ผู้อื่นพึ่งพาได้ด้วย ต้องเข้าใจว่าความรัก ความปรารถนาดีต่อลูกจะมีผลอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเลี้ยงลูกให้เขาเป็นตัวของ ตัวเอง รู้จักตัวเอง และคิดด้วยตนเอง

การสอนให้ลูกมีทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงลูกในสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องเจอกับ สภาวะความกดดันตลอดเวลา เพราะสังคมนอกบ้านย่อมแตกต่างกับในบ้าน การเลี้ยงดูและให้ความรักคงไม่เพียงพอให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งร่างกาย และความคิดได้ แต่การให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์จากโลกภายนอก เรียนรู้จักความผิดหวัง การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกไม่แพ้กัน เพราะถ้าเขาผ่านจุดนั้นได้เขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ในสังคมได้อย่าง ปลอดภัยและมีความสุข
สัพเพเหระกับครูเชฐ

วิชาชีวิต article
8/2/58 "ครูแบบไหนที่เหมาะกับลูกเรา" article
20/5/57 "เกรด 4 ไม่ได้การันตี "เด็กเก่ง" ดนตรี กีฬา งานอดิเรกสำคัญ"
6/2/2557 "โทรทัศน์ ให้อะไรกับเด็ก"
16/9/56 "เมื่อลูกเป็น 'เด็กเลี้ยงแกะ' รับมืออย่างไรให้ได้ผล"
21/8/56 "จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ "เหตุไฉน...เด็กไทยไอคิวต่ำ"
12/7/56 "ลูกพูดช้า"
30/10/55 "ออกกำลังให้ชีพจรเต้นแรง ช่วยเสริมพลังสมอง"
2/5/55 "ศิลปะกับเด็ก"
20/4/55 "โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน"
20/4/55 "มาเรียนรู้...การใช้ชีวิตให้ช้าลง"
11/10/53 "Cone of Experience"
21/9/53 "เด็กยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งกระตุ้นสมองให้จำดีขึ้น"
14/9/53 "หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช"
11/9/53 "น้องเดียว"
25/6/53 เจาะจุดเด่น "8 แนวการศึกษาทางเลือก" ตัวช่วยเลือกร.ร.ให้ลูก
24/9/52 "รักลูก.. (ไม่)ให้ตี"
9/7/52 "ช่วยด้วย... หนูเครียด"
19/5/52 "68 สุดยอดหนังสือเด็ก"
30/4/52 "โรงเรียนทางเลือก สวรรค์ชั้นแปดของพ่อแม่"
1/2/52 "พิษภัยจากทีวี"
21/1/52 "ทำความดีบริจาคอวัยวะ สร้างกุศลยิ่งใหญ่"
3/10/51 "สารเคมีในสมอง เรื่องที่ผู้แวดล้อมเด็กควรรู้"
18/9/51 "สมศ. รอบ 2"
27/8/51 "เลขคณิตคิดสนุก แนะพ่อแม่สอนลูกๆ จากกิจกรรมในบ้าน"
5/3/51 "Ingredients for Play"
5/2/51 "แล้วแนวไหนดีกว่า..?"
20/9/50 "ดนตรี ของเล่น ภาษาธรรมชาติ : 3 พลังเพิ่มไอคิวลูก"
31/8/50 "พหุปัญญา vs. หนูดี"
20/8/50 "เผยสูตร 'ลับ' สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ"
20/7/50 "ชวนไปเล่นเรือใบ"
28/2/50 "สมศ. กับผู้บริโภคการศึกษา" article
17/1/50 "พอเพียง" article
30/11/49 "เรียนรู้ผ่านการเล่น" article
23/11/49 "เบาสมอง (กับเด็กทอรัก)" article
22/11/49 "ลิงในห้องแคบ" article
22/11/49 "แนะนำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ" article
21/11/49 "การสอบ NT" article
20/11/49 "โรงเรียนทอรักกับสถานปฏิบัติธรรม" article
บทความเก่า - 6 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เคล็ดลับสำหรับเด็กเกลียดเลข article
บทความเก่า - การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ article
บทความเก่า - แนวคิดทฤษฎีใหม่ article
บทความเก่า - FAQs ของแนวการเรียนการสอนทอรัก articledot
dot
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com