ReadyPlanet.com
dot dot
Tau Rak Day Camp ตอน “บริหารสมอง ประลอง 12 การคิด” (6 – 17 ตุลาคม 2551)

                    ขอเชิญผู้ปกครองระดับอนุบาลและประถม เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ในช่วงปิดเทอมสำหรับปีการศึกษา 1/2551 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

 

                พบกับกิจกรรมและแบบฝึกมากมายในรูปแบบของการบูณาการ 8 กลุ่มสาระ(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ และภาษาอังกฤษ) และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (สังคม อารมณ์จิตใจ สติปัญญา ร่างกาย) ที่แสนสนุก ตื่นเต้นและท้าทาย ที่จะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กทั้ง 12 แบบ ได้แก่

 

1.       คิดวิเคราะห์  กับกิจกรรมภาพแห่งจินตนาการและ เกมกัปตันหลากสไตล์

2.       คิดเปรียบเทียบ  กับกิจกรรมวิศวกรมืออาชีพ และShopping ที่ Tesco Lotus

3.       คิดสังเคราะห์  กับกิจกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน และทำอาหารในแบบเมนูฮ่องเต้

4.       คิดวิพากษ์  กับกิจกรรมการ์ดความคิด และ 10 บาทนี้มีคุณค่า

5.       คิดอย่างมีวิจารณญาณ  กับเกมภาพปริศนา และ กิจกรรมอวกาศ

6.       คิดประยุกต์  กับกิจกรรมงานประดิษฐ์คิดประยุกต์ และ แทนแกรม

7.       คิดเชิงมโนทัศน์  กับเกมใครเป็นใคร และจิ๊กซอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส

8.       คิดเชิงกลยุทธ์  กับเกมลายแทงมหาสมบัติและไข่ไม่แตก

9.       คิดแก้ปัญหา  กับกิจกรรม walk rally ที่สวนหลวงร.9  และเกมอัจฉริยะข้ามวัน

10.    คิดบูรณาการ  กับกิจกรรมทำอาหารสูตรเด็ด และ เดินทางไกลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู

11.    คิดสร้างสรรค์  กับการประดิษฐ์ยานวิเศษและสัตว์พันธุ์ใหม่

12.    คิดอนาคต  กับกิจกรรมคิดแค่ไหน, โลกในอนาคต และจะเกิดอะไรขึ้นถ้า... และท่องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 

***รวมถึงกิจกรรมการฝึกบริหารสมองทั้งสองซีก***

 

หมายเหตุ              -              กิจกรรมนอกสถานที่สำหรับระดับชั้นอนุบาลอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

                                -              ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับคุณครูประจำชั้นตามปกติ

 

                                                                                และพบกับกิจกรรมพิเศษที่พลาดไม่ได้ !

                                Ÿกิจกรรมนิทานหุ่น และ ศิลปะสีน้ำ โดย ครูเล็ก (คุณครูวราภรณ์  โพธิ์ศรีประเสริฐ)

Ÿ กิจกรรมว่ายน้ำ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-709-1200-1, 089-679-2500, 086-677-1200

www.taurakschool.net

โรงเรียนทอรัก อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ (เพียง 5 นาทีจากฟาร์มจระเข้)

 


 

 

วัน กิจกรรม หมายเหตุ กิจกรรมบริหารสมอง 8.30-9.00


6 ต.ค. 51

คิดวิเคราะห์

1.กิจกรรมภาพแห่งจินตนาการ

1.นักเรียนดูภาพนามธรรมที่กำหนดแล้ววิเคราะห์ ลายเส้น สี หัวใจของภาพ / สิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อ

1. สันทนาการ 15 นาที  
 2.เกมกัปตันหลากสไตล์

2.วิเคราะห์การทำงานของกัปตันลักษณะต่างๆที่ครูส่งไปให้ว่ามี
ผลต่อการทำงานกลุ่มอย่างไร

2.ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด เขียนตัวหนังสือ ตัวเลข หรือวาดภาพ ตามคำสั่ง 10นาที  


คิดเปรียบเทียบ  บริหารสมองด้วยการเปลี่ยนสถานที่ทำกิจกรรม
7 ต.ค. 51 1.กิจกรรมนักสำรวจมืออาชีพ  1.สำรวจและเปรียบเทียบสิ่งของตามรายการที่ครูกำหนดให้ภายในห้างสรรพสินค้า
นัดแนะเด็กและให้ใบงานเรื่องไป Lotus
2.Shopping ที่ Tesco Lotus 2.เลือกซื้อสินค้าประเภทเดียวกันจากความต่างของยี่ห้อโดยเปรียบเทียบ ราคา คุณค่า ปริมาณ ฯลฯ
รถออกจากโรงเรียน 08.45 น.


คิดสังเคราะห์  เรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพรในโรงเรียนแล้วนำความรู้ดังกล่าวมาคิดสังเคราะห์กับการทำอาหาร
8 ต.ค. 51 1.กิจกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน

1.สันทนาการ 15 นาที

2. เล่นเกมปิดตาใช้มือ

2.ทำอาหารในแบบเมนูฮ่องเต้

คลำทาง 10 นาที


คิดบูรณาการ 
9 ต.ค. 51 1.กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน  1.ร่วมกันคิดบูรณาการสิ่งที่ได้จากกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
บริหารสมองด้วยการเปลี่ยนสถานที่ทำกิจกรรม
2.เดินทางไกลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู 2.สังเกตุธรรมชาติระหว่างทางแล้วนำมาสรุปเชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
รถออกจากโรงเรียน 7.45 น.


คิดวิพากษ์  1.วิพากษ์ข้อความเกี่ยวกับสมุทรปราการที่เพื่อนกลุ่มอื่นเขียนมา
10 ต.ค. 51 1.กิจกรรมการ์ดความคิด 2.วิพากษ์แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินจำนวน 10 บาท อย่างมีคุณค่ามากสุดไปหาน้อยสุด 1. สันทนาการ 15 นาที  
2. เล่นเกมปิดตาชิม
2.10 บาทนี้มีคุณค่าคิดอย่างมีวิจารณญาณ  1.ใช้วิจารณญาณในการเดาจากบางส่วนของภาพ แล้วตอบว่าเป็นภาพอะไร
13 ต.ค. 51 1.เกมภาพปริศนา  2.คิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกนำสิ่งของที่จำเป็น 10 อย่างไปใช้บนดวงจันทร์

1.สันทนาการ15นาที

2.จุดเทียนหอมฟังเพลง 

 2.กิจกรรมอวกาศ

คิดแก้ปัญหา   1.แก้ปัญหาจากกิจกรรมที่กำหนดให้ตามฐานต่างๆ
14 ต.ค. 51 1.กิจกรรม Walk rally ที่สวนหลวง ร.9  2.เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม walk rally ซึ่งเป็นการกำหนดสถานการณ์ให้แก้ปัญหา บริหารสมองด้วยการเปลี่ยนสถานที่ทำกิจกรรม
2.เกมอัจฉริยะข้ามวัน รถออกจากโรงเรียน 7.30 น.


คิดประยุกต์ 1.กิจกรรมงานประดิษฐ์คิดประยุกต์  2.แทนแกรม  1.ประดิษฐ์สิ่งของที่กำหนดให้โดยใช้ความคิดประยุกต์พร้อมบอกความสามารถพิเศษของสิ่งนั้น

1. สันทนาการ 15 นาที

2. ฝึกตีกลอง 10 นาที    

15 ต.ค. 51  คิดบูรณาการ (ต่อ) 2.กิจกรรมทำอาหารสูตรเด็ด 2.นำสิ่งของเท่าที่มีอยู่มาคิดบูรณาการในการสร้างอาหารชนิดใหม่


คิดอนาคต    
1.กิจกรรมคิดแค่ไหน,
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า... 
1.คิดอนาคตจากหัวข้อที่กำหนดให้ บริหารสมองด้วยการเปลี่ยนสถานที่ทำกิจกรรม
16 ต.ค. 51 2.ท่องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2.เรียนรู้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ และสร้างยานอวกาศในอนาคตของตนเอง
รถออกจากโรงเรียน 7.45 น.


คิดเชิงมโนทัศน์
1.เกมใครเป็นใคร
2.จิ๊กซอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส
1.คิดเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับการสืบสัมพันธ์ของคนในตระกูล2.คิดเชิงมโนทัศน์ในการต่อรูปทรงที่ 1. สันทนาการ 15 นาที
2. ฝึกเดิน/วาดมือ เป็นเลข 8
กำหนดให้
17 ต.ค. 51 คิดเชิงกลยุทธ์ 
1.เกมลายแทงมหาสมบัติ
    
2.ไข่ไม่แตก
1.ใช้กลยุทธ์ของตัวเองหาสมบัติให้เร็วที่สุด

2.ใช้กลยุทธ์ของตัวเองออกแบบเกาะหุ้มไข่ที่โยนลงมา
จากตึก4ชั้นแล้วไม่แตก

 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ใหญ่ใจดี article
ทอรัก Day Camp ตอน บ.ใบไม้ ป.ปลา และอาหาร
Tau Rak Day Camp (ตุลาคม 2557) article
Tau Rak Day Camp ตอน "ล. ลม น่าลองเล่น" และ "เปิดประตูสู่โลก ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"
Tau Rak Day Camp ตอน "พิพิธภัณฑ์", "แมลง", "ขนมไทย"
Tau Rak Day Camp ตอน "สมุทรปราการ บ้านเรา" และ "Unseen สมุทรปราการ"
Tau Rak Day Camp ตอน “ข ไข่ ข ข้าว" และ "Play=Learn"
Tau Rak Day Camp ตอน “สนุกวิทย์ ฉลาดคิด กับ เรื่องกล้วยกล้วย ที่ไม่กล้วย (ง่าย) เลย” article
ทอรัก Day Camp ตอน "ตามรอยพระอัจฉริยภาพ 84 พรรษา แห่งกษัตริย์นักพัฒนา"
กิจกรรมครอบครัวสร้างสรรค์ article
ทอรัก Day Camp ตอน "7 Habits"
รอบรั้วทอรัก ปีการศึกษา 2553-2554 article
TR Day Camp ตอน นักประดิษฐ์ คิดสนุก article
กิจกรรมปฏิบัติธรรม article
Tau Rak Day Camp ตอน "ฉลาด 6 ด้านด้วย 6 Qs (IQ, EQ, CQ, MQ, PQ, AQ)"
รอบรั้วทอรัก ปีการศึกษา 52
19 มิถุนายน 2552 คณาจารย์จาก มศว. ประสานมิตรเข้าเยี่ยมชม
งานคืนสู่เหย้า 6 เม.ย. 52
Tau Rak Day Camp ตอน “สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายอาชีพในฝัน”
นพลักษณ์ (Enneagram) : สู่สายสัมพันธ์ และความเข้าใจคนรอบข้าง
กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “เข้าใจตนเอง เข้าใจเลี้ยงลูก”
Workshop ผู้ปกครองระดับเนิร์สเซอรี่และอนุบาล
บทสัมภาษณ์นิตยสาร "ดิฉัน"
นกเงือกมาเยี่ยมเยือนทอรัก
ช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 48, 49, 50 articledot
dot
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com