ReadyPlanet.com
dot dot
บทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
 
เกษตรพอเพียงกับเด็กอนุบาล


ได้ทราบมาว่าโรงเรียนทอรักมีโครงการเกษตรพอเพียง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Thematic Approach อยากทราบแนวการสอนว่าเป็นอย่างไรเป้าหมายคืออะไร และจะช่วยปลูกฝังเด็กในเรื่องอะไรบ้างคะ

เลือกไม่ถูก/กรุงเทพฯ


  

สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเกษตรพอเพียงซึ่งเป็นโครงการที่จะใช้สอนในระดับชั้นประถม โดยหลักการโครงการนี้จะไม่แยกเด็กให้เรียนเป็นรายวิชา แต่จะนำเนื้อหาของทั้ง 4 วิชาหลักได้แก่ สังคม วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ดนตรีและศิลปะ มาปรับปรุงใหม่ให้อยู่ภายใต้หน่วยย่อย (หรือ Theme) คือ
1. หน่วยพืชใกล้ตัว
2. หน่วยสัตว์โลกน่ารัก
3. หน่วยการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
4. หน่วยสรรพสิ่งในธรรมชาติ
5. หน่วยเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาลนั้นทางโรงเรียนได้ใช้แนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ซึ่งเด็กนั้นจะต้องเรียนรู้ "ภาษา" จากประสบการณ์จริง โดยตัวกิจกรรมในโครงการเกษตรพอเพียงของพี่ประถมจะเป็น "สนามทดลอง" ให้เด็กอนุบาลได้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการปลูกผักสวนครัว การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ให้อาหารสัตว์ อีกทั้งยังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยหน้าที่ในการจำหน่ายเป็นของพี่ที่ดูแลโครงการ และเด็กอนุบาลยังมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่อง "วิถีพอเพียง" ของพี่ประถมด้วย

ในหนึ่งการศึกษา โครงการเกษตรพอเพียงจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 และตลอดทั้งปีการศึกษา

ในแต่ละหน่วยย่อยนี้เด็กจะได้เรียนเนื้อหาของทั้ง 4 วิชาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในหน่วยย่อยทั้ง 5 นี้จะอยู่ภายใต้หน่วยใหญ่ (หรือ Theme ใหญ่) คือ เกษตรพอเพียงเพื่อให้เกิด "ร่ม" หรือ "จุดประสงค์" ของการเรียนหน่วยย่อยต่างๆ

การเรียนการสอนแนวนี้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า
  • ในชีวิตจริงเมื่อคนเราเจอกับปัญหาต้องใช้ความรู้ในหลากหลายวิชาพร้อมกันในการแก้ปัญหานั้นๆ (เช่นเดียวกันกับทางรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ เช่น น้ำท่วม ต้องนำหลายกระทรวงเข้ามาร่วมแก้ปัญหา)

  • การสอนแบบ Theme นั้น เป็นการบูรณาการเต็มรูปแบบของหลายวิชาเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพกว่าการสอนแยกรายวิชา

  • เด็กจะได้เรียนรู้จากของจริง และสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ดีกว่า เนื่องจากหัวข้อของหน่วยย่อย นำมาจากหัวข้อที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนกว่าการท่องจำ

  • มีรายงานวิจัยว่าการสอนบูรณาการแบบ "องค์รวม" ทำให้เรียนรู้ได้ดี เพราะสมองสามารถจดจำข้อมูลองค์รวมได้ดีกว่า

  • เมื่อกำหนด "ร่ม" ใบใหญ่ที่เรียกว่า "เกษตรพอเพียง" มาครอบหน่วยย่อยต่างๆ จะเป็นการปลูกฝังการดำเนินชีวิตและเข้าใจถึงวิถีพอเพียงได้มากยิ่งขึ้น

  • เด็กที่ได้เรียนแนวนี้จะรักที่จะเรียน EQ ดี เพราะเขาจะสนุกและมีความสุข

  • ในแง่ของเนื้อหาวิชาการหากจะให้เปรียบเทียบกับประถมต้นของโรงเรียนอื่นๆ แล้ว เด็กบางคนอาจสู้ไม่ได้ แต่หากรอจนถึงประถมปลาย พบว่าเด็กส่วนใหญ่จะเรียนเก่ง และยังสามารถเข้าเรียนต่อ "ห้อง King" ในระดับมัธยมเป็นจำนวนมาก (ดูได้จากสถิติการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมของโรงเรียน)
การใช้โครงการการเกษตรพอเพียงเป็นสนามทดลองให้กับเด็กๆ อนุบาลนั้น จะช่วยปูพื้นฐานการเรียนรู้ การลงมือกระทำซึ่งจะทำให้เด็กสนุกและมีความสุข แม้จะยังไม่สามารถเข้าใจวิถีพอเพียงได้เท่าใดนักก็ตามที แต่ฐานต้นที่ดีจะส่งต่อแนวคิดในภายภาคหน้าด้วย

อ.พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสิรฐ (ครูเชฐ)[ ที่มา.. นิตยสารรักลูก ปีที่ 25 ฉบับที่ 299 ธันวาคม 2550]


dot
dot
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com