ReadyPlanet.com
dot dot
28/2/50 "สมศ. กับผู้บริโภคการศึกษา" article

  Sponsored Links


 

มาคราวนี้ ขอเล่าเรื่องการประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ครับ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า สมศ. คือหน่วนงานอะไร และจัดตั้งมาเพื่ออะไร บางคนทำหน้างงๆ เวลาทางโรงเรียนแจ้งผลการประเมินให้ทราบ วันนี้จึงขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

ตั้งแต่มี พรบ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 รัฐบาลบอกว่าการเรียนการสอนของแต่ละ
โรงเรียนควรได้รับการประเมินโดยหน่วยงานอิสระ เพื่อเป็นการประกันให้กับท่านผู้ปกครองทั้งหลาย ให้มีความมั่นใจว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษานั้นๆ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประเมินโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 40,000 โรง

ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา สมศ. ได้เริ่มทำการประเมินครั้งที่ 1 ขึ้น จนถึงปี 2549 ก็ได้ทำการประเมินจนครบทั่วประเทศ ผลที่ได้ก็คือ มีเพียง 701 โรงเท่านั้น ที่ได้รับการประเมิน “ดี” ทุกมาตรฐาน (เกณฑ์การประเมินในรอบแรก : ดี, ปานกลาง, พอใช้) โรงเรียนทอรักเป็น 1 ใน 701 โรงที่ได้รับการประเมินดีทุกมาตรฐาน

พอมาปี 2550 สมศ. ได้เริ่มประเมินครั้งที่ 2 และได้เข้ามาประเมินโรงเรียนทอรักอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2550 โดยใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าจรดเย็น ได้สัมภาษณ์และทดสอบเด็กทอรัก ได้เฝ้าสังเกตการเรียนของคุณครู และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปกครอง ในวันสุดท้ายได้แจ้งผลอย่างไม่เป็นทางการว่า โรงเรียนทอรักได้รับการประเมินคุณภาพ “ดีมาก” ทุกมาตรฐาน (เกณฑ์การประเมินในรอบสอง : ดีมาก, ดี, ปานกลาง, ปรับปรุง) ซึ่งตอนที่ได้รับแจ้งเรื่องผลการประเมินนั้น ตัวเองก็อดดีใจไม่ได้ ว่าหลังจากทำโรงเรียนมาเกือบ 10 ปี แล้วอยู่ๆ มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบอกว่าโรงเรียนของคุณนั้น ได้รับการประเมิน “The Best” ทุกมาตรฐาน

คราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ ผลการประเมินที่ได้จากสมศ. บอกแต่ว่าโรงเรียนนั้นๆ มีคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหน แต่ทางรัฐบาลไม่เคยบอกหรือให้ความรู้กับผู้บริโภคการศึกษาว่า “การศึกษาที่ดี” นั้นมีประโยชน์กับเด็กไทยอย่างไร ซึ่งหากเราเปรียบเทียบว่ามีโรงงานผลิตปลากระป๋องอยู่ 1 โรงในประเทศไทย โดยมีการรับรองมาตรฐานให้ว่าอาหารที่ผลิตได้จากโรงงานนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก แต่ถ้าผู้บริโภคในประเทศนั้นไม่เลือกรับประทานปลา โดยมีค่านิยมที่จะรับประทาน “หมู” ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โรงงานผลิตปลากระป๋องที่ได้รับมาตรฐานก็จะอยู่ไม่ได้ครับ ในเมื่อผู้ซื้อไม่มีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการรับประทาน “ปลา”

โรงเรียนที่สอนแบบแนวทอรักมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 50 โรงครับ ซึ่งต่อให้มีหน่วยงาน
ราชการเข้ามาบอกว่าโรงเรียนทั้ง 50 โรงมีคุณภาพ เพราะสามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็ก แต่ถ้าผู้บริโภคการศึกษาไม่มีความเข้าใจ อีกหน่อยโรงเรียนประเภทนี้คงจะต้องสูญพันธ์ไปอย่างแน่นอนครับ (กฏของ Demand-Supply) แล้วเมืองไทยคงจะมีระบบการศึกษาที่
ล้าหลังต่อไปครับ (เท่าที่ทราบคือ ตอนนี้ระบบการศึกษาของประเทศเวียดนามได้แซงหน้าไปแล้วครับ)

ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า ระบบการศึกษาไทยนั้น ปัญหาคือผู้ซื้อหรือผู้บริโภคการศึกษาครับ เพราะหากผู้ซื้อ หรือท่านผู้ปกครองไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษา โดยต้องการแข่งเด็กและเร่งเด็ก และมีค่านิยมหรือความเชื่อที่ล้าสมัย อีกหน่อยความสามารถในการ “คิดเป็น ทำเป็น” ของเด็กไทยก็จะหมดไป เพราะเวลาทั้งหมดใช้ไปกับการฝึกวงกลมล้อมรอบตัวเลือก 4 ตัว

(ผมเคยถามผู้ปกครองครับว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร ร้อยละร้อยตอบว่า “เขาว่าดี/มีชื่อเสียงมานาน” แต่พอถามต่อไปว่า “ดีอย่างไร” ผู้ปกครองก็จะตอบไม่ได้ครับ หรือมันเป็นเพราะค่านิยมของการ “ทำตามกัน” ในสังคมไทย ที่ทำให้คนไทยหยุดคิดเอง?)

 

คลิกที่ไฟล์สำหรับผลการประเมินรายมาตรฐานของโรงเรียนทอรัก  Evaluation.xls

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสัพเพเหระกับครูเชฐ

วิชาชีวิต article
8/2/58 "ครูแบบไหนที่เหมาะกับลูกเรา" article
20/5/57 "เกรด 4 ไม่ได้การันตี "เด็กเก่ง" ดนตรี กีฬา งานอดิเรกสำคัญ"
6/2/2557 "โทรทัศน์ ให้อะไรกับเด็ก"
16/9/56 "เมื่อลูกเป็น 'เด็กเลี้ยงแกะ' รับมืออย่างไรให้ได้ผล"
21/8/56 "จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ "เหตุไฉน...เด็กไทยไอคิวต่ำ"
12/7/56 "ลูกพูดช้า"
30/10/55 "ออกกำลังให้ชีพจรเต้นแรง ช่วยเสริมพลังสมอง"
2/5/55 "ศิลปะกับเด็ก"
20/4/55 "โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน"
20/4/55 "มาเรียนรู้...การใช้ชีวิตให้ช้าลง"
11/10/53 "Cone of Experience"
21/9/53 "เด็กยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งกระตุ้นสมองให้จำดีขึ้น"
14/9/53 "หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช"
11/9/53 "น้องเดียว"
25/6/53 เจาะจุดเด่น "8 แนวการศึกษาทางเลือก" ตัวช่วยเลือกร.ร.ให้ลูก
24/9/52 "รักลูก.. (ไม่)ให้ตี"
9/7/52 "ช่วยด้วย... หนูเครียด"
19/5/52 "68 สุดยอดหนังสือเด็ก"
30/4/52 "โรงเรียนทางเลือก สวรรค์ชั้นแปดของพ่อแม่"
1/2/52 "พิษภัยจากทีวี"
21/1/52 "ทำความดีบริจาคอวัยวะ สร้างกุศลยิ่งใหญ่"
3/10/51 "สารเคมีในสมอง เรื่องที่ผู้แวดล้อมเด็กควรรู้"
18/9/51 "สมศ. รอบ 2"
17/9/51 "web ดีมีประโยชน์"
27/8/51 "เลขคณิตคิดสนุก แนะพ่อแม่สอนลูกๆ จากกิจกรรมในบ้าน"
5/3/51 "Ingredients for Play"
5/2/51 "แล้วแนวไหนดีกว่า..?"
20/9/50 "ดนตรี ของเล่น ภาษาธรรมชาติ : 3 พลังเพิ่มไอคิวลูก"
31/8/50 "พหุปัญญา vs. หนูดี"
20/8/50 "เผยสูตร 'ลับ' สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ"
20/7/50 "ชวนไปเล่นเรือใบ"
17/1/50 "พอเพียง" article
30/11/49 "เรียนรู้ผ่านการเล่น" article
23/11/49 "เบาสมอง (กับเด็กทอรัก)" article
22/11/49 "ลิงในห้องแคบ" article
22/11/49 "แนะนำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ" article
21/11/49 "การสอบ NT" article
20/11/49 "โรงเรียนทอรักกับสถานปฏิบัติธรรม" article
บทความเก่า - 6 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เคล็ดลับสำหรับเด็กเกลียดเลข article
บทความเก่า - การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ article
บทความเก่า - แนวคิดทฤษฎีใหม่ article
บทความเก่า - FAQs ของแนวการเรียนการสอนทอรัก articledot
dot
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com