dot dot
หลักสูตรประถมศึกษา article

 

หลักสูตรภาคประถมศึกษา

 

โรงเรียนทอรักจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งการเรียนการสอนดังนี้ ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแบบองค์รวม (ไม่สอนแยกเป็นรายวิชา) กล่าวคือคุณครูผู้สอนจะสอดแทรกวิชาต่างๆ เข้ามาผสมผสานภายใต้หัวข้อเดียวกัน (Themetics) เช่น โลกของเรา โดยเด็กจะเรียนรู้ทุกวิชาพร้อมกัน (วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะและดนตรี) ผ่านหัวข้อดังกล่าว 

Project Approach ยังเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการการศึกษาในต่างประเทศว่า เป็นการเรียนการสอนที่เตรียมพร้อมเด็กสำหรับปี 2000 จากการวิจัยพบว่าการศึกษาแนวดังกล่าวมีข้อดีต่างๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหาเหมือนของจริง (ปัญหาในโลกปัจจุบันไม่ได้แบ่งเป็นรายวิชา - มีมากกว่า 1 อย่าง)  และได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของแต่ละวิชา เหมือนในสังคมจริง
  • สมองทำงานได้ดีและเร็วกว่าในข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพรวม (Seek for pattern of meaning)
  • เด็กแต่ละคนมี Style การเรียนรู้ไม่เหมือนกัน การเรียนรู้ประเภทนี้จะเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กทุก Style เพราะจะมีโอกาสเรียนรู้ได้ลึก และเข้าใจมากกว่า
  • การเรียนแบบโครงการ จะสร้าง Team Spirit และนิสัยการเรียนรู้และการทำงานที่ดี อีกทั้งยังสามารถ Motivate เด็กได้มากกว่า เพราะว่าเด็กจะรู้สึกสนุกและเข้าใจในแต่ละวิชา ในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม


"การเรียนแบบโครงการ เป็นการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา เด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเด็กเอง"

ดร. วัฒนา มัคคสมัน ที่ปรึกษาโรงเรียนทอรัก

 

 
 

 
 

 


 
หลักสูตร

หลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนทอรัก article
หลักสูตรอนุบาลศึกษา article
ภาษาธรรมชาติ article
กิจกรรมภาคอนุบาล article
หลักสูตรเสริมภาคอนุบาล article
กิจกรรมภาคประถม article
กิจกรรมภาคประถม (2) article
หลักสูตรเสริมภาคประถม articledot
ข่าวสารผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletรอบรั้วทอรัก
bulletคลิกที่นี่เพื่อสมัคร (ผปค.ทอรัก)
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
dot
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 02-709-1200-1, 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com