ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนทอรัก article

เพราะวัยเด็กมีเพียงครั้งเดียว...


โรงเรียนทอรักจัดหลักสูตรและการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยนำแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) และการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน


โรงเรียนยึดเด็กเป็นสำคัญ (The Best Interest of the Child) และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือทำ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่นี่เด็กๆ จะได้เรียนอย่างสนุกสนาน ผ่านสื่อและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ได้รับการปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม ได้ฝึกระเบียบวินัย และเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม


โรงเรียนยังได้จัดสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงความอบอุ่น สะอาดและปลอดภัยเสมือนเป็นบ้านแห่งที่สอง เด็กๆ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ความเข้าใจ โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านวิชาการอันทรงคุณวุฒิ 

 

 

 


โรงเรียนทอรัก มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเด็ก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

209 โครงการโอเชียนวิลเลจ

ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองฯ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพทร์ (662) 709-1200, 709-1201

โทรสาร (662) 709-1201

Call Center (After 17.00) 09-679-2500

 
หลักสูตร

หลักสูตรอนุบาลศึกษา article
ภาษาธรรมชาติ article
กิจกรรมภาคอนุบาล article
หลักสูตรเสริมภาคอนุบาล article
หลักสูตรประถมศึกษา article
กิจกรรมภาคประถม article
กิจกรรมภาคประถม (2) article
หลักสูตรเสริมภาคประถม articledot
dot
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com