ReadyPlanet.com
dot dot
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)

 

เพราะวัยเด็กมีเพียงครั้งเดียว... จาก"ลูกรัก".. สู่"ทอรัก" โรงเรียนอนุบาลลูกรักได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในระดับชั้นอนุบาล โดยยึดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) และในปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรและชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้แนวการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนทอรัก" จนถึงปัจจุบัน


คลิกที่นี่เพื่อสมัครกิจกรรมปฏิบัติธรรม


 

  NEW!Open House - กิจกรรมแนะนำการเรียนการสอนของโรงเรียนทอรัก

(สำหรับผู้ปกครองปีการศึกษา 2563-2564)

ยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563  เวลา 9.00-12.00

พบกับกิจกรรมห้องเรียนจำลองในระดับชั้นอนุบาล (สำหรับผู้ปกครอง)

และรับฟังการบรรยายเรื่อง "แนวการสอนที่ทำให้เด็กเรียนเก่ง โดยไม่ต้องเร่ง"
โดยครูเชฐ (ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทอรัก)

คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่ง


เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน  089-679-2500, 086-677-1200


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 


กิจกรรมปฏิบัติธรรม

คลิกที่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  

 

โรงเรียนทอรักได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมขึ้น  เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าร่วมในกิจกรรมปฏิบัติธรรม  โดยโครงการในครั้งนี้ได้ใช้หลักการภาวนาสติปัฎฐาน ๔ ตามแนวคำสอนของ  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยเน้นสติสัมปชัญญะในอิริยาบถต่างๆ มีรูปแบบของการเดินจงกรม การทำจังหวะมือ รวมถึงการให้คำแนะนำเป็นระยะตามความเหมาะสม จากพระวิทยากรของวัดสนามใน จังหวัดนนทบุรี

 

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 จนถึง

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทอรัก

 

ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่ห้องธุรการ

บุคคลภายนอกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ 02-7091200-1

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน ต่อครั้ง เท่านั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 


โรงเรียนทอรักได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ
เข้าบรรยายให้ความรู้กับพี่ ป.5-6 เรื่อง "เมฆ"
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

(ชมรมคนรักมวลเมฆ) 


Tau Rak Day Camp (ภาคอนุบาลและประถม)
เมษายน 258

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

 

 


New!"ทอรักกับสื่อ"

(รวบรวมสื่อต่างๆ ที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์)

                           


              

 


  

ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้นประถม 1-4 เข้าร่วม

กิจกรรมครอบครัวสร้างสรรค์

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557  เวลา 8.30 - 12.00 น.

ภายในวันงานได้จัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ

“เลี้ยงลูกให้มีวินัย”

 

โดย รศ. ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์
นักจิตวิทยาด้านการเลี้ยงดูเด็กและครอบครัว 

ผู้ปกครองระดับชั้นอื่นและบุคคลทั่วไป (อนุญาตเฉพาะผู้ปกครอง) สนใจเข้ารับฟัง
กรุณาลงทะเบียนได้ที่โทร. 02-7091200-1 การบรรยายเริ่ม 9.30-12.00 น.

(ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

 

 


 

รู้จักกับความหมายของ "โรงเรียนทางเลือก" ภายใน 2 นาที

Credit: https://www.facebook.com/InfomotionThailand?fref=photo 


 Photo2015

 

Photo2014 

Photo2013

Photo2012

Photo2011

Photo2010

Photo2009

ภาพเก่า Multiply


นายธิติพัทธ์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล หรือพี่แก๊งค์  ศิษย์เก่าทอรักรุ่น 2

ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 7

(Robot Design Contest 2014, RDC 2014)

ชมคลิปพี่แก๊งค์เล่าถึงประสบการณ์การแข่งขัน
(จากที่ได้นำคำสอนของครูเชฐเรื่อง "ทิฐิ"
ไปใช้ในการทำงานร่วมกับเพื่อน
จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้)

 

 

 

 


โรงเรียนทอรักได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ

"เข้าโรงเรียนไหน? ใจสบายทั้งบ้าน"

โรงเรียนแนวใหม่ ทางเลือกให้ลูกฉลาดอย่างมีความสุข

 

 

 

สนใจสั่งซื้อ กรุณาติดต่อธุรการ

 


 

ขอแสดงความยินดีกับพี่ป.6 ปีการศึกษา 2556

ที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงสุด

วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย, และวิชาสังคมศึกษา

ในกลุ่มโรงเรียนเอกชนเขตจังหวัตสมุทรปราการ

 


 

 

 

 

 New!Tau Rak Day Camp (7 – 18 ตุลาคม 2556)

ระดับอนุบาล

Tau Rak Day Camp  ตอน "ล. ลม น่าลองเล่น"

ระดับประถม

Tau Rak Day Camp1  "เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทย์"

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 


 

ขอแสดงความยินดีกับพี่ป.6 ที่คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง, เหรียญเงิน, และเหรียญทองแดง

กิจกรรม Pre-Entrance RWB M.1

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 55

 

 

คลิกที่ภาพรางวัลเพื่อชมรายละเอียด

 


 

 

Mother&Care - November 2012

คลิกที่ภาพเพื่ออ่าน

 

 

 

 


 

 

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมของโรงเรียน

 

 

 

 


 

New!Tau Rak Day Camp

ระดับอนุบาล

Tau Rak Day Camp  ตอน “สมุทรปราการบ้านเรา  (  1 – 12 ตุลาคม 2555 )

ระดับประถม

 Tau Rak Day Camp  ตอน “  Unseen สมุทรปราการ ” (  1 – 12  ตุลาคม 2555 )

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  

Tau Rak Day Camp

ระดับอนุบาล

ตอน “ข.ไข่ ไม่ได้อยู่ในเล้า” (26 มี.ค. -5 เม.ย. 2555, หยุดวันจักรี)

ตอน “ข.ข้าว ของเรา” (18 - 27 เม.ย. 2555)

 

ระดับประถม

ตอน “เล่นเพื่ออะไร  Play = Learn I” (26 มี.ค. -5 เม.ย. 2555, หยุดวันจักรี)

ตอน “เล่นเพื่ออะไร Play = Learn II” (18 - 27 เม.ย. 2555)

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

NewTau Rak Day Camp (I)

ตอน  ตามรอยพระอัจฉริยภาพ 84 พรรษา แห่งกษัตริย์นักพัฒนา 1

(28 มี.ค. -8 เม.ย. 2554, หยุดวันจักรี)

 

Tau Rak Day Camp (II)

ตอน ตามรอยพระอัจฉริยภาพ 84 พรรษา แห่งกษัตริย์นักพัฒนา 2

(18 - 29 เม.ย. 2554)
 

 

คลิกที่นี่เพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 ใคร?
ทำอะไร?ที่ไหน? ในรั้วทอรัก

 


 

ไทยทีวีสีช่อง 3 - รายการ "สมรภูมิไอเดีย"

เข้าถ่ายทำกิจกรรมทำนาปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

 

 


  "เรื่องเล่า..จากภาพ"

http://www.flickr.com/photos/taurakschool/collections/

 


 

New!  "ทอรักกับสื่อ"

(รวบรวมสื่อต่างๆ ที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์)

                           


              

 


 

โรงเรียนทอรักสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

เราสอนให้เด็กปลูกข้าว...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot


ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนทอรักicon


 More...


หลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนทอรักicon

"เด็กเก่ง.. ไม่ต้องเร่ง"More...


ป.2 โครงการไอศครีม

More...
dot


ทอรักกับสื่อ

More...


วิชาชีวิตicon

More...


แนวคิด "เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง"icon

ในสังคมไทยนั้น "เด็กเก่ง" คือเด็กที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีหรือ 4.00  ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่พยายามที่จะ "เร่งเรียน" วิชาการต่างๆ รวมถึงการเรียนพิเศษทุกเย็นและทุกเสาร์อาทิตย์  เพื่อให้เด็กสามารถทำสอบได้คะแนนสูง  โดยมีความคิดว่านั่นคือการที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จต่อไป

แนวคิดนี้ส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยทั้งระบบพุ่งเป้าไปที่ "การสอบ"  ซึ่งหากพิจารณาให้ดีแล้วการสอบได้คะแนนสูงหรือการเป็น "เด็กเรียนเก่ง" นั้น  เป็นเพียงองค์ประกอบเพียงส่วนน้อย สำหรับการดำเนินชีวิต และประสบความสำเร็จ

เครือข่ายเด็กเก่งไม่ต้องเร่งนั้น มีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมของ "ผู้ซื้อการศึกษา" หรือผู้ปกครอง  จากเดิมที่มุ่งเน้นการประเมินผลเด็กจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว  ให้มาเป็นการประเมินผลเด็กจากพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  คือ สังคม อารมณ์-จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย  ด้วยแนวคิดที่ว่า เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ หรือเป็นคนเก่งต่อไปนั้น  จะต้องมาจากรากฐานการเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งจะนำไปสู่  "การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต"More...
dot
dot
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com